[CAT]

CS Sabadell reclama la creació d’un cos d’agents de civisme per a evitar la degradació i la disminució de la qualitat de vida de la ciutat

  • L’alcaldable liberal, Joan García, proposa que el cos d’agents cívics estigui coordinat amb la policia municipal i sigui la primera línia de resposta contra l’incivisme

Sabadell, divendres 24 de març de 2023.- “L’increment dels actes d’incivisme en els barris de la nostra ciutat suposa una clara disminució de la qualitat de vida dels veïns i una degradació de la convivència i l’urbanisme”. Així s’ha pronunciat l’alcaldable de Ciutadans (CS) a Sabadell, Joan García, qui ha reclamat la creació d’un cos d’agents cívics, “amb les eines necessàries per a la mediació, procediments d’actuació en cas d’emergència, una formació adequada i uniformitat distintiva,” perquè puguin actuar plenament coordinats amb la policia municipal i es converteixin en la primera línia de resposta ràpida contra l’incivisme que sofreixen dia a dia molts veïns de Sabadell.

García ha insistit a assenyalar que l’incivisme “hauria d’estar contestat” immediatament, i en aquest sentit ha recordat que el pla director de la policia municipal ja anava en aquesta direcció quan va fixar que a final de mandat s’hauria d’arribar als 275 agents a Sabadell, “qüestió que no ha complert el govern socialista de la ciutat i que ha provocat el fracàs absolut de la policia de barri precisament perquè està infradotada de mitjans”.

“Els barris necessiten referents clars, agents als quals acudir i que puguin donar una resposta ràpida a problemàtiques de diversos tipus”, ha remarcat l’alcaldable liberal qui, a més, ha lamentat el retard en l’aprovació de l’ordenança de civisme, “reclamada fins a l’extenuació per Ciutadans”, perquè engrandeix els problemes de gestió del dia a dia de la ciutat enfront de “realitats i situacions complexes que necessiten resposta urgent”.

[CAST]

CS Sabadell reclama la creación de un cuerpo de agentes de civismo para evitar la degradación y la disminución de la calidad de vida de la ciudad

  • El alcaldable liberal, Joan García, propone que el cuerpo de agentes cívicos esté coordinado con la policía municipal y sea la primera línea de respuesta contra el incivismo

Sabadell, viernes 24 de marzo de 2023.- “El incremento de los actos de incivismo en los barrios de nuestra ciudad suponen una clara disminución de la calidad de vida de los vecinos y una degradación de la convivencia y el urbanismo”. Así se ha pronunciado el alcaldable de Ciutadans (CS) en Sabadell, Joan García, quién ha reclamado la creación de un cuerpo de agentes cívicos, “con las herramientas necesarias para la mediación, procedimientos de actuación en caso de emergencia, una formación adecuada y uniformidad distintiva,” para que puedan actuar plenamente coordinados con la policía municipal y se conviertan en la primera línea de respuesta rápida contra el incivismo que sufren día a día muchos vecinos de Sabadell.

García ha insistido en señalar que el incivismo “debería estar contestado” de inmediato, y en ese sentido ha recordado que el plan director de la policía municipal ya iba en esa dirección cuando fijó que a final de mando se debería llegar a los 275 agentes en Sabadell, “algo que no ha cumplido el gobierno socialista de la ciudad y que ha provocado el fracaso absoluto de la policía de barrio precisamente porque está infradotada de medios”.

“Los barrios necesitan referentes claros, agentes a los que acudir y que puedan dar una respuesta rápida a problemáticas de diversos tipos”, ha remarcado el alcaldable liberal quién, además, ha lamentado el retras en la aprobación de la ordenanza de civismo, “reclamada hasta la extenuación por Ciutadans”, porque agranda los problemas de gestión del día a día de la ciudad frente a “realidades y situaciones complejas que necesitan respuesta urgente”.