[CAT]

CS Sabadell reclama recuperar l’atenció sense cita prèvia en totes les oficines de Serveis d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament

  • L’alcaldable liberal també reclama que el Despatx Lluch obre en horari continuat fins a les 19h durant, almenys, dues tardes per setmana i s’elimini la cita prèvia de l’oficina d’objectes perduts de la Policia Municipal

Sabadell, divendres 24 de febrer de 2023.- L’alcaldable de Ciutadans (CS) a Sabadell, Joan García, ha presentat una moció per a reclamar a l’equip de govern de la ciutat que recuperi l’atenció sense cita prèvia en totes les oficines dels Serveis d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament a partir del 12 de setembre. “La qualitat i disponibilitat de l’atenció al ciutadà de manera presencial s’ha anat reduint els últims anys sense que el govern hagi revertit aquesta tendència ni tingui intenció de fer-ho, i oficines com la del carrer Indústria haurien de poder atendre matí i tarda sense cita prèvia perquè, si no és així, s’està perjudicant molt especialment a les persones grans”, ha exposat García.

L’alcaldable liberal ha estat especialment crític amb el govern de la ciutat per la seva “inacció” en aquest assumpte ja que, a pesar que el Servei d’Atenció Ciutadana té pressupost propi, estructura organitzativa i direcció pròpia, “s’ha anat reduint l’atenció presencial de manera dràstica, el 2016 el govern quadripartit va reduir al 50% l’atenció a les tardes en totes les oficines, el 2018 va implantar un sistema de cita prèvia que invalidava la cita als 10 minuts de retard, i el 2020 la Policia Municipal va denunciar una estafa segons la qual pretenia cobrar al ciutadà per reservar cita prèvia”, ha exposat García. És més, el candidat a l’alcaldia ha afegit que a la situació anterior “se li suma que durant els tres mesos d’estiu cap de les oficines del Servei d’Atenció al Ciutadà obre a la tarda, això és inadmissible”.

La moció dels taronges busca revertir aquesta situació alhora que també reclama que el Despatx Lluch estigui obert de forma continuada fins a les 19h, almenys dos dies per setmana, i que s’elimini la cita prèvia en el servei d’objectes perduts situats en les instal·lacions de la Policia Municipal. “És imperatiu resoldre la qüestió de la cita prèvia perquè és una circumstància que agreuja la desigualtat per gènere, edat, nivell de renda, estudis i implanta la bretxa digital en la relació amb les administracions”, ha remarcat García.

[CAST]

CS Sabadell reclama recuperar la atención sin cita previa en todas las oficinas de Servicios de Atención Ciudadana del Ayuntamiento

  • El alcaldable liberal también reclama que el Despatx Lluch abre en horario continuado hasta las 19h durante, al menos, dos tardes por semana y se elimine la cita previa de la oficina de objetos perdidos de la Policía Municipal

Sabadell, viernes 24 de febrero de 2023.- El alcaldable de Ciutadans (CS) en Sabadell, Joan García, ha presentado una moción para reclamar al equipo de gobierno de la ciudad que recupere la atención sin cita previa en todas las oficinas de los Servicios de Atención Ciudadana del Ayuntamiento a partir del 12 de septiembre. “La calidad y disponibilidad de la atención al ciudadano de manera presencial se ha ido reduciendo los últimos años sin que el gobierno haya revertido esta tendencia ni tenga intención de hacerlo, y oficinas como la de la calle Indústria debería poder atender mañana y tarde sin cita previa porque, de no ser así, se está perjudicando muy especialmente a las personas mayores”, ha expuesto García.

El alcaldable liberal ha sido especialmente crítico con el gobierno de la ciudad por su “inacción” en este asunto ya que, a pesar que el Servicio de Atención Ciudadana tiene presupuesto propio, estructura organizativa y dirección propia, “se ha ido reduciendo al atención presencial de forma drástica, el 2016 el gobierno cuatripartito redujo al 50% la atención por las tardes en todas las oficinas, el 2018 implantó un sistema de cita previa que invalidaba la cita a los 10 minutos de retraso, y en 2020 la Policía Municipal denunció una estafa según la cual pretendía cobrar al ciudadano por reservar cita previa”, ha expuesto García. Es más, el candidato a la alcaldía ha añadido que a la situación anterior “se suma que durante los tres meses de verano ninguna de las oficinas del Servicio de Atención al Ciudadano abre por la tarde, eso es inadmisible”.

La moción de los naranjas busca revertir esta situación a la vez que también reclama que el Despatx Lluch esté abierto de forma continuada hasta las 19h, al menos dos días por semana, y que se elimine la cita previa en el servicio de objetos perdidos ubicados en las instalaciones de la Policía Municipal. “Es imperativo resolver la cuestión de la cita previa porque es una circunstancia que agrava la desigualdad por género, edad, nivel de renta, estudios e implanta la brecha digital en la relación con las administraciones”, ha remarcado García.