[CAT]

La formació taronja reclamarà en una moció en aquest ple del mes de novembre una moratòria d’un mínim de 2 anys en el cas de vehicles que no tinguin etiqueta ambiental i de 5 anys en vehicles amb etiqueta B

Sabadell, 04 de novembre de 2022. El grup municipal de Ciutadans a l’Ajuntament de Sabadell presentarà una moció per a la millora de l’accés de la ciutadania a la futura Zona de Baixes Emissions de Sabadell.

La llei de canvi climàtic estableix que a Sabadell hagi d’haver-hi una Zona de Baixa Emissions a 01 de gener de 2023 que s’estendrà en el districte 1 de Gran Via a Carretera de Barcelona.

El regidor Fernández ha declarat que “ja és hora que s’informi els ciutadans de les futures condicions d’accés a la Zona de Baixes Emissions i que els ciutadans puguin planificar la seva mobilitat”.

El partit liberal considera que és una zona amb molta mobilitat obligada per la gran quantitat d’equipaments que tots els ciutadans de Sabadell i d’altres localitats i per això ha declarat que “apostem perquè qualsevol ciutadà que tingui necessitat d’accedir en casos molt determinats com a desplaçament a col·legis o centres de dia sigui tractat com un veí més”

La Zona de Baixes Emissions de Sabadell suposarà restriccions al trànsit o a l’aparcament en funció de la classificació ambiental del vehicle que va associada a una etiqueta que proporciona la DGT. Per això, Fernandez avança que demanaran una moratòria de 2 anys per als cotxes amb etiqueta A i de 5 anys per als cotxes amb etiqueta B.

La llei de canvi climàtic és de l’any 2021 i hi ha molts vehicles possiblement afectats. Fernández sosté, “que no pot ser que una llei posterior a la compra obligui a tirar cotxes pràcticament nous perjudicant greument els propietaris”

El grup municipal de Ciutadans lamenta l’opacitat del govern, doncs a menys de dos mesos de la implantació de la Zona de Baixes Emissions de Sabadell, encara no se sap en quines condicions es podrà accedir i aparcar.

 

[CAST]

La formación naranja reclamará en una moción en este pleno del mes de noviembre una moratoria de un mínimo de 2 años en el caso de vehículos que no tengan etiqueta ambiental y de 5 años en vehículos con etiqueta B

Sabadell, 04 de noviembre de 2022. El grupo municipal  de Ciutadans en el Ayuntamiento de Sabadell presentará una moción para la mejora del acceso de la ciudadanía a la futura Zona de Bajas Emisiones de Sabadell.

La ley de cambio climático establece que en Sabadell tenga que haber una Zona de Baja Emisiones a 01 de enero de 2023 que se extenderá en el distrito 1 de Gran Via a Carretera de Barcelona.

El regidor Fernández ha declarado que “ya es hora de que se informe a los ciudadanos de las futuras condiciones de acceso a la Zona de Bajas Emisiones y que los ciudadanos puedan planificar su movilidad”.

El partido liberal considera que es una zona con mucha movilidad obligada por la gran cantidad de equipamientos que todos los ciudadanos de Sabadell y de otras localidades y por ello ha declarado que “apostamos porque cualquier ciudadano que tenga necesidad de acceder en casos muy determinados como desplazamiento a colegios o centros de día sea tratado como un vecino más”

La Zona de Bajas Emisiones de Sabadell supondrá restricciones al tráfico o al aparcamiento en función de la clasificación ambiental del vehículo que va asociada a una etiqueta que proporciona la DGT. Por ello, Fernandez adelanta que pedirán una moratoria de 2 años para los coches con etiqueta A y de 5 años para los coches con etiqueta B.

La ley de cambio climático es del año 2021 y hay muchos vehículos posiblemente afectados. Fernández sostiene, “que no puede ser que una ley posterior a la compra obligue a tirar coches prácticamente nuevos perjudicando gravemente a los propietarios”

El grupo municipal de Ciutadans lamenta la opacidad del gobierno, pues a menos de dos meses de la implantación de la Zona de Bajas Emisiones de Sabadell, todavía no se sabe en qué condiciones se podrá acceder y aparcar.