[CAT]

La formació sol·licita eliminar l’obligatorietat de demanar cita prèvia als majors de 60 anys.

Sabadell 15 de juliol de 2022. El regidor de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament de Sabadell, José Luis Fernández, s’ha declarat “molt preocupat per l’escletxa digital” que suposa l’accés als serveis públics en el fet de demanar cita prèvia i que només pugui ser per mitjans telemàtics; donat que el servei conegut com a 010 ni tan sols admet poder sol·licitar cita prèvia telefonicament.

El regidor liberal ha remarcat que a causa de l’inici de la pandèmia “es justificava aquest procediment per no tenir els mitjans ni les instal·lacions estaven preparades” però arribat aquest moment en el que totes les activitats que organitza l’ajuntament, “no té sentit que no es pugui atendre sense cita prèvia com a mínim als majors de 60 anys”.

El representant de la formació taronja també ha recordat que “el ple municipal i el govern municipal ja s’han manifestat en contra de l’escletxa digital quan es tracta de serveis bancaris o subministraments essencials (llum, gas o telèfon), però amb el sistema actual l’Ajuntament fa el mateix” amb el Servei d’Atenció Ciutadana.

 

[CAST]

La formación solicita eliminar la obligatoriedad de pedir cita previa a los mayores de 60 años.

Sabadell 15 de julio de 2022. El regidor de Ciutadans (Cs) en el Ayuntamiento de Sabadell, José Luis Fernández, se ha declarado “muy preocupado por la brecha digital” que supone el acceso a los servicios públicos en el hecho de pedir cita previa y que solo pueda ser por medios telemáticos; dado que el servicio conocido como 010 ni siquiera admite poder solicitar cita previa telefónicamente.

El regidor liberal ha remarcado que a causa del inicio de la pandemia “se justificaba este procedimiento por no tener los medios ni las instalaciones estaban preparadas” pero llegado este momento en el que todas las actividades que organiza el ayuntamiento, “no tiene sentido que no se pueda atender sin cita previa como mínimo a los mayores de 60 años”.

El representante de la formación naranja también ha recordado que “el pleno municipal y el gobierno municipal ya se han manifestado en contra de la brecha digital cuando se trata de servicios bancarios o suministros esenciales (luz, gas o teléfono), pero con el sistema actual el Ayuntamiento hace lo mismo” con el Servicio de Atención Ciudadana.