[CAT]

La formació liberal presenta una moció al ple perquè la documentació estigui sempre disponible per als regidors

Sabadell 3 de juny de 2022. El grup de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament de Sabadell, ha presentat una moció al ple municipal amb la finalitat de reactivar el portal d’accés pel qual tots els regidors podien accedir a la documentació de ple i comissions informatives d’aquesta legislatura i les anteriors.

El portaveu liberal ha dit que cal tenir present que “sense la capacitat d’accedir a la informació no podem fer correctament el nostre treball”, per aquest motiu, ha declarat Hernández, “no és lògic que no puguem formar-nos una opinió d’una forma àgil tal com es mereixen els ciutadans per un tema tècnic”.

El portaveu de la formació taronja afirma que la substitució d’un portal d’accés i emmagatzematge a la informació que permetia un accés transparent i ràpid per un mer gestor de tràmits “és restringir l’accés a la informació amb l’excusa de l’administració electrònica

Hernández ha afirmat que “és necessari tornar al portal d’informació que ja teníem” i, en tot cas, “quan hi hagi una eina d’arxiu electrònic i cerca d’informació estudiar la substitució”.

[CAST]

La formación liberal presenta una moción al pleno para que la documentación esté siempre disponible para los regidores

Sabadell 3 de junio de 2022. El grupo de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Sabadell, ha presentado una moción al pleno municipal con el fin de reactivar el portal de acceso por el cual todos los regidores podían acceder a la documentación de pleno y comisiones informativas de esta legislatura y las anteriores.

El portavoz liberal ha dicho que hay que tener presente que “sin la capacidad de acceder a la información no podemos hacer correctamente nuestro trabajo”, por este motivo, ha declarado Hernández, “no es lógico que no podamos formarnos una opinión de una forma ágil tal como se merecen los ciudadanos por un tema técnico”.

El portavoz de la formación naranja afirma que la sustitución de un portal de acceso y almacenamiento a la información que permitía un acceso transparente y rápido por un mero gestor de trámites “es restringir el acceso a la información con la excusa de la administración electrónica” 

Hernández ha afirmado que “es necesario volver al portal de información que ya teníamos” y, en todo caso, “cuando haya una herramienta de archivo electrónico y búsqueda de información estudiar la sustitución.