El regidor, Jose Luis Fernandez indica que és necessari “buscar un altre tipus de solucions que no gravin els ciutadans en plena crisi econòmica i social”

El grup municipal de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament de Sabadell , ha anunciat la presentació d’una moció per a ser debatuda en el següent ple amb la qual pretén instar a la Generalitat a deixar sense efecte l’Impost d’Emissions de Diòxid de Carboni dels vehicles de tracció mecànica. “La ciutadania i nombroses plataformes han rebutjat aquesta mesura i considerem que és prioritari buscar un altre tipus de solucions mediambientals que no gravin els ciutadans enmig d’una crisi econòmica, social i sanitària com la que estem vivint”, ha manifestat el regidor dels taronges, Jose Luis Fernandez.

“Estem en un context en el qual ha caigut en picat la renda de les famílies, els autònoms i empreses tenen nombroses dificultats, l’atur se situa en el 14% i el PIB s’ha contret un 9%, no és moment de nous impostos”, ha remarcat Fernández.

“L’impost al CO no és un impost verd, ni està ben dissenyat, ni és equitatiu, ni és progressiu ni just perquè no incentiva a una menor contaminació i penalitza les famílies d’ingressos més baixos que no poden canviar-se el vehicle ni tenen alternativa de transport”, ha assenyalat el regidor liberal. De fet, la moció dels taronges recull com l’impost al CO no guarda cap correlació entre la quota a pagar i la contaminació dels vehicles atès que famílies, autònoms i empreses pagaran exactament el mateix amb independència del nombre de quilòmetres que recorrin o el tipus de combustible que utilitzin.