Els moments més difícils i dramàtics de la primera onada de la pandèmia de la COVID19 probablement es van viure dins de les residències de la gent gran: l’impacte de la malaltia en persones d’edat avançada i/o amb varies patologies de base, i la manca de personal sanitari, van ser un còctel explosiu que van deixar números esgarrifosos de persones que van perdre la vida, algunes en situacions que s’estan investigant.

Però les mancances en les residències que tenim, i el dèficit de places públiques de residència a Sabadell és una situació ja estructural i històrica.

L’any 2006, arran de la reivindicació plantejada pel moviment veïnal i d’altres entitats (Plataforma d’Entitats per a la Residència del Sud), va provocar que la Generalitat redactés un projecte inicial de residència i centre de dia, l’Ajuntament cedís a la Generalitat un terreny on construirla, i se signés un conveni entre les dues administracions per la construcció de la Residència del Sud.

El conveni fixava que l’ajuntament posaria a disposició de la Generalitat els terrenys i les llicències necessàries i la Generalitat aportaria la dotació pressupostària per construir l’equipament. La dilatació en el temps de la construcció de la Residència Sud ja va suposar que l’any 2016 s’hagués d’ampliar el termini de cessió del sòl.

Després de tots aquests anys, la ciutat continua sense tenir una sola plaça pública de residència, ja que totes són concertades o privades. A més, cal afegir la signatura el febrer de l’any 2019 d’un protocol d’intencions entre l’Ajuntament i la Generalitat segons el qual era el propi municipi qui havia d’assumir el cost de la construcció de la Residència del Sud, protocol que va tenir l’oposició de la Plataforma de la Residència i de diversos grups municipals. La signatura d’aquest protocol va anar seguida per la reversió, per part del Ple municipal de l’abril de 2019, de la cessió a la Generalitat del terreny on està prevista la construcció de la Residència.

Atès que les dades sobre les places residencials a la nostra ciutat i la manca de places segueixen posant de manifest la necessitat de la construcció de com a mínim aquesta residencia, així com treballar per reduir la llista d’espera existent per accedir a una plaça amb finançament públic.

Atesa la necessitat de consens i de bastir un pacte de ciutat en un tema tant sensible i destinat a proporcionar assistència digna i de qualitat a la nostra gent gran.

Atès que la crisis sanitària causada per la pandèmia de la COVID19 ens interpel·la per millorar l’atenció sociosanitària als nostres ciutadans.

Atès que el govern de la ciutat ha presentat recentment la seva voluntat d’anar a un nou model d’atenció social, així com un futur complex per a gent gran a la Roureda que es sumaria als que ja tenim a la ciutat.

D’acord amb aquestes necessitats, proposem l’adopció dels següents acords:

1- Que s’impulsi la creació d’un pacte de ciutat per exigir a la Generalitat de Catalunya, que té les competències en la matèria, la construcció de la Residència del Sud.

2- Que en aquest pacte de ciutat s’analitzin quines són les mancances de la ciutat pel que fa tant a places residencials com a d’altres aspectes de l’atenció sociosanitària i la concreció de les solucions per part de l’Administració competent.