● El regidor, José Luís Fernández, recorda que una sentència del Tribunal Constitucional ha declarat “inconstitucionals i nuls” els articles d’aquest impost en els casos que no ha existit un benefici amb la venda d’immobles

Sabadell, dimecres 26 d’abril del 2017. El regidor del Grup Municipal de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament de Sabadell, José Luís Fernández, ha demanat a l’equip de govern que “iniciï els tràmits per regularitzar la situació i poder afrontar les futures reclamacions per les plusvàlues cobrades quan no s’ha obtingut un benefici real de la venda d’un immoble”. La reclamació, que es portarà al ple d’abril en forma de moció, es produeix arran de la sentència del Tribunal Constitucional (TC) que declara “inconstitucionals i nuls” els articles que regulen l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU) i la Plusvàlua Municipal quan se sotmeten a tributació situacions d’inexistència d’increment de valor. Fernández ha explicat que la resolució posa de manifest “la inadequada regulació d’un impost que ha obligat a molts contribuents de Sabadell a pagar malgrat no tenir beneficis o fins i tot quan havien sofert una execució legal de la seva hipoteca”.

José Luís Fernández ha aclarit que el text insta al Govern de l’Estat a presentar “un projecte de modificació de la llei urgent”, en concret del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals (TRLHL), perquè s’elimini el IIVTNU quan no hi hagi un increment de valor del sòl. També se sol·licita que l’Estat “inclogui en la Llei de Pressupostos Generals per 2017 una partida específica per compensar als Ajuntaments” si, per efecte de la sentència del TC, han d’afrontar la devolució d’aquests impostos cobrats prèviament. En aquest sentit, l’edil ha recordat que “l’administració municipal no té per què assumir els efectes d’una regulació estatal incorrecta”.

La moció de Cs també planteja a l’Ajuntament de Sabadell que “disposi els mitjans materials i humans necessaris per facilitar que els afectats puguin reclamar les quantitats pagades” en concepte de IIVTNU, una vegada s’hagi realitzat la modificació legislativa, També es planteja que el consistori “arbitri per facilitar que el contribuent pugui pagar en la mesura de les seves possibilitats quan sigui necesari”, ha apuntat l’edil. Finalment, que el consistori aprovi de forma urgent una modificació de l’Ordenança Municipal Reguladora de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys quan el Govern hagi modificat la llei.