Ciutadans demana prendre mesures per evitar una nova anul·lació del Pla Especial de Protecció del Patrimoni (PEPPS) ● Joan García, portaveu municipal de C’s, pregunta a l’alcalde per l’estat en què es troba la protecció del patrimoni de la ciutat. Sabadell, divendres 14 d’agost de 2015. El portaveu municipal de C’s a Sabadell, Joan García, ha registrat a l’Ajuntament un seguit de preguntes adreçades a l’alcalde de la ciutat, Juli Fernández (ERC), amb l’objectiu de conèixer l’estat actual del Pla Especial de Protecció del Patrimoni de Sabadell (PEPPS) que va ser anul·lat pel Tribunal Suprem el passat mes de març. La intenció de Ciutadans es demanar a l’equip de govern municipal que “prengui les mesures escaients per evitar una nova anul·lació del pla, que podria posar en perill el patrimoni arquitectònic de Sabadell”, explica García. El Tribunal Suprem va anul·lar el PEPPS en considerar que l’estudi econòmic financer que el complementava era insuficient. Després de l’anulació del PEPPS, l’anterior equip de govern municipal del PSC va fer algunes modificacions al pla per corregir les deficiències detectades i va paralitzar la concessió de llicències per evitar problemes amb els edificis que quedaven desprotegits, ja que automàticament va entrar en vigor l’anterior pla de 1998. Malgrat això, des de C’s “no es té la certesa de què les coses s’hagin fet del tot correctament i per això demanem a l’alcalde que expliqui en quina situació es troba actualment el PEPPS i per tant també la protecció del patrimoni de la ciutat”, assenyala el portaveu municipal de Ciutadans L’objectiu de C’s és saber ”quines modificacions es van introduir al PEPPS per avaluar si són suficients o si, al contrari, el Tribunal Suprem podria tornar a anul·lar el pla”, subratlla Joan García. La pregunta registrada a l’ajuntament també interroga a l’alcalde sobre el termini del qual disposa la ciutat per fer-ne les modificacions substancials que demanava el Tribunal Suprem. “Hem d’evitar de totes les maneres possibles una nova anul·lació del PEPPS per què el patrimoni arquitectònic de la ciutat podria patir les conseqüències”. En principi, l’ajuntament disposa fins al plenari del pròxim mes de setembre per introduir modificacions substancials al PEPPS, que podrien, fins i tot, donar pas a la redacció d’un nou pla mitjançant l’obertura d’un procés participatiu. El programa electoral de C’s a les darreres municipals apostava per la participació ciutadana en la redacció i el debat dels grans projectes urbanístic de Sabadell i la redacció d’un nou i consensuat Pla General Municipal d’Ordenació Urbanística (POUM), que defineixi un nou model de ciutat. portavoz municipal de C’s a Sabadell, Joan García, ha registrat a l’Ajuntament un seguit de preguntes adreçades a l’alcalde de la ciutat, Juli Fernández (ERC), amb l’objectiu de conéixer l’estat actual del Pla Especial de Protecció del Patrimoni de Sabadell (PEPPS) que va ser anulat pel Trtibunal Suprem el passat mes de març. La intenció de Ciutadans es demanar a l’equip de govern municipal que “prengui les mesures escaients per evitar una nova anul.lació del pla, que podria posar en perill el patrimoni arquitectònic de Sabadell”, explica García.

ple1