[CAT]

La formació liberal considera que aplicar a uns inquilins un augment del 2% perquè tenen la revisió el segon trimestre i als altres un augment superior és injust.

Sabadell 6 de maig de 2022. El regidor de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament de Sabadell, Jose Luis Fernandez, ha demanat “que l’empresa municipal apliqui la pujada del 2% en la revisió dels lloguers durant 12 mesos perquè tots els inquilins es beneficiïn” i ha recordat que “els costos dels inquilins per a l’empresa són els mateixos”.

El regidor liberal ha dit que cal tenir present que “el govern d’Espanya, del mateix partit que el de la ciutat, defensa un pacte de rendes”, per aquest motiu, ha declarat Fernández, “no és lògic que incrementin els lloguers per sobre de la pujada dels sous”.

El representant de la formació taronja ha afirmat que en l’actualitat les dues maneres de calcular l’increment de rendes, tant l’índex d’actualització de la Generalitat com l’IPC, estan per sobre del 2% i són més lesives per als inquilins.

Fernández ha afirmat que “és necessari no penalitzar més la butxaca dels sabadellencs” i ”hi ha famílies que en aquesta situació l’augment del lloguer és la tempesta perfecta juntament amb l’augment de l’electricitat i el gas”.

[CAST]

La formación liberal considera que aplicar a unos inquilinos un aumento del 2 % porque tienen la revisión el segundo trimestre y a los otros un aumento superior es injusto.

Sabadell 6 de mayo de 2022. El regidor de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Sabadell, Jose Luis Fernandez, ha pedido “que la empresa municipal aplique la subida del 2 % en la revisión de los alquileres durante 12 meses para que todos los inquilinos se beneficien” y ha recordado que “los costes de los inquilinos para la empresa son los mismos”.

El regidor liberal ha dicho que hay que tener presente que “el gobierno de España, del mismo partido que el de la ciudad, defiende un pacto de rentas”, por este motivo, ha declarado Fernández, “no es lógico que incrementen los alquileres por encima de la subida de los sueldos”.

El representante de la formación naranja ha afirmado que en la actualidad las dos maneras de calcular el incremento de rentas, tanto el índice de actualización de la Generalitat como el IPC están por encima del 2 % y son más lesivas para los inquilinos.

Fernández ha afirmado que “es necesario no penalizar más el bolsillo de los sabadellenses” y”hay familias que en esta situación el aumento del alquiler es la tormenta perfecta junto con el aumento de la electricidad y el gas”.