El portaveu municipal, Adrián Hernández, indica que el Govern també hauria de crear un fons compensatori “perquè és fonamental no posar en risc els serveis públics municipals”

“Des de Ciutadans portem anys denunciant la inconstitucionalitat de l’impost sobre la plusvàlua, però el bipartidisme en el Govern d’Espanya no ha fet res i el Tribunal Constitucional ha acabat donant-nos la raó”. Així de contundent s’ha mostrat el portaveu de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament de Sabadell, Adrián Hernández, que també ha anunciat la presentació d’una moció sobre la plusvàlua municipal en la qual, entre altres coses, sol·licita la supressió d’aquest tribut en els casos d’herència d’habitatge, successió per mort o venda a pèrdues.

La moció de la formació taronja insta també a adaptar les ordenances fiscals en menys de sis mesos per a evitar que s’apliquen els topalls màxims fixats pel Ministeri d’Hisenda en relació amb aquest tribut; insta a corregir els valors cadastrals del sòl un 15% a la baixa; i a garantir que els coeficients fixats per l’ajuntament en l’adaptació de les ordenances fiscals corresponent a la plusvàlua no siguin superiors al que es pagaria amb la regulació anterior. “La reforma expressa de la plusvàlua que s’ha aprovat permet continuar gravant per beneficis no produïts, perquè no es computen les despeses, ni els tributs ni les millores realitzades o la inflació i això és injust”, ha assenyalat el portaveu liberal.

Hernández, també ha recordat que aquest tribut “suposa una font de finançament clau per a molts ajuntaments” i és por aquesta raó que la moció dels liberals també insta el Govern d’Espanya a crear un fons extraordinari i responsabilitzar-se de la pèrdua d’ingressos dels ajuntaments a causa de la sentència del Tribunal Constitucional. “El Govern també hauria de crear un fons compensatori permanent per als ajuntaments per a compensar la reducció d’ingressos, perquè és fonamental no posar en risc els serveis públics municipals”, ha finalitzat.