*La Junta de Portaveus ha aprovat la moció presentada per la formació taronja per a sol·licitar al govern central que no intervingui uns fons tant necessaris per la ciutat.

Sabadell, dijous 28 de maig de 2020. El portaveu del Grup Municipal de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament de Sabadell, Adrián Hernández, ha presentat una moció en la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Sabadell per a exigir al Govern d’Espanya que agiliti i augmenti el percentatge de superàvit acumulat dels Ajuntaments al qual puguin accedir aquests per a invertir en mesures enfocades com a ajuda a l’economia local, tant de les famílies com de les empreses. Així mateix, sol·licita també un compromís per escrit del Govern d’Espanya de PSOE i Podem perquè no sostregui el superàvit acumulat dels Ajuntaments espanyols.

 

Adrián Hernández considera que “els Ajuntaments són les institucions més pròximes a la ciutadania i els que més estan actuant amb els seus propis mitjans humans, materials i econòmics per a pal·liar la situació en els seus municipis”, per aquest motiu, “el Govern d’Espanya ha de garantir als Ajuntaments l’accés al superàvit de les arques municipals per a poder invertir en mesures per a pal·liar les negatives conseqüències de la pandèmia tant a nivell econòmic com social”.

 

El Sr. Hernández es mostra poc convençut amb les estimacions realitzades per part del Consistori quant a l’impacte econòmic de la crisi del coronavirus en els comptes municipals ja que les considera “massa optimistes”. Segons apunta el portaveu, a nivell econòmic ens trobem en una situació excepcional que provocarà una important caiguda de la recaptació de l’IRPF. En la mateixa línia, l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF) contempla que en 2020 el PIB caurà entre el 8,9% i el 11,7%, amb un creixement en 2021 d’entre el 4,6% i el 5,8%.

 

Sobre la base de les dades exposades, i tenint en compte que el Govern ja va aprovar la mobilització del 20% del superàvit dels Ajuntaments, Hernández creu que “és el moment que les entitats locals puguin tenir plena disposició de la seva capacitat econòmica per a acordar mesures i reforçar així a Sabadell en la lluita contra la crisi causada per la Covid-19”. En aquesta línia, ja són més de 15 ciutats les que han mostrat la seva preocupació davant la possibilitat que el Govern de PSOE i Podemos s’apropiï dels diners dels seus comptes municipals i impedeixi als ajuntaments disposar d’aquest.